Ochrona danych osobowych

Szanujemy sferę prywatną każdej osoby, która zarejestruje się na stronie internetowej paidwings lub odwiedzi ją i/lub skorzysta z usług udostępnionych przez nas za pośrednictwem strony internetowej paidwings (zwanych dalej „usługą paidwings”) oraz dążymy do zapewnienia bezpiecznego korzystania z treści zamieszczonych w Internecie.


1 CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności objaśnia nasze podejście do obchodzenia się z wszelkimi danymi osobowymi, które potencjalnie są nam udostępniane przez Państwa (lub które mogą być pozyskiwane za Państwa pośrednictwem) w związku z korzystaniem z usługi paidwings. Ponadto w niniejszej polityce prywatności wyszczególnione są Państwa prawa, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez paidwings. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.


2 KIM JESTEŚMY I CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Usługa paidwings prowadzona jest przez Paidwings AG („paidwings”). Główna działalność tego przedsiębiorstwa obejmuje prowadzenie scentralizowanej platformy dla sieci stron randkowych, która umożliwia użytkownikom tworzenie własnych profili randkowych oraz kontaktowanie się z innymi użytkownikami platformy lub pozostałych prowadzonych przez nas platform. Należy mieć na uwadze, że profil randkowy stworzony przez Państwa na jestemnapalona.pl jest publicznie dostępny także dla użytkowników naszych pozostałych platform. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.


3 W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeśli masz pytania dotyczące przepisów o ochronie danych lub chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z operatorem, np. pisząc na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto do Państwa dyspozycji jest inspektor ochrony danych operatora: adwokat Daniel Raimer z biura Daniela Raimera w Düsseldorfie. Dane kontaktowe można znaleźć w jego impression. Przedstawicielem operatora w UE jest pani z siedzibą w Düsseldorfie w Niemczech. Z przedstawicielem można skontaktować się bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem . Ten ostatni jest odpowiedzialny za kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO oprócz operatora. Należy pamiętać, że przedstawiciel i jego kontaktowy adres e-mail są dostępne tylko w przypadku pytań związanych z RODO. Wszelkie inne zapytania (np. referencje, opinie o naszych produktach itp.) NIE będą przetwarzane przez naszego przedstawiciela. W takich przypadkach prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem support@datingcustomercare.com.


4 JAKIE DANE OSOBOWE POZYSKUJEMY I W JAKI SPOSÓB TO ROBIMY

Zasadniczym celem pozyskiwania Państwa danych osobowych jest umożliwienie dostosowania się do Państwa indywidualnych wymagań oraz udostępniania usług i funkcji, które w jak największy stopniu spełnią Państwa potrzeby. Z tego względu Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane na następujące sposoby:

→ Informacje udostępniane nam przez Państwa dobrowolnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

→ Informacje pozyskiwane przez nas w związku z korzystaniem przez Państwa z usługi paidwings Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.


5 JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Pozyskujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu efektywnego prowadzenia usługi paidwings i zapewnienia Państwu jak najlepszej obsługi. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w szczególności w następujących celach:

→ Udostępnienie usługi paidwings. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

→ Administrowanie usługą. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

→ Analiza danych użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

→ Wewnętrzne zapisywanie rekordów danych i zgodność z prawem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj

→ Sprzedaż za pośrednictwem podmiotów trzecich. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

→ Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym zajmującym się przetwarzaniem danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

→ Udostępnianie danych profesjonalnym doradcom i potencjalnym kupcom. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.


6 JAK UZYSKUJEMY PAŃSTWA ZGODĘ

Jeśli wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych wymaga Państwa zgody, może ona zostać nam udzielona w następujący sposób:

• na podstawie przygotowanych instrukcji, w chwili, gdy pozyskujemy Państwa dane osobowe; lub

• za pomocą wiadomości wysłanej do paidwings drogą e-mailową lub pocztą z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce prywatności.


7 WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Informujemy Państwa, że usługa paidwings może korzystać z plików cookie, oznaczeń pikselowych, plików sygnalizacyjnych beacons, plików dziennika i innych technologii. Proszę zapoznać się z naszą polityką cookies, aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz postępowania z nimi i ich usuwania.


8 LINKI DO DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I USŁUGI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Usługa paidwings może zawierać linki do stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności nie znajduje zastosowania w przypadku użycia linku w celu przejścia z paidwings na inną stronę internetową lub w przypadku zamówienia usługi zewnętrznego dostawcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.


9 TRANSFERY DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie transferujemy Państwa danych osobowych poza EOG.


10 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to konieczne.

Adresy e-mail i dane osobowe, które gromadzimy w związku z rejestracją do newslettera, przechowujemy do odwołania Państwa zgody na ich otrzymywanie.

Dane dotyczące umowy przechowujemy do momentu zakończenia umowy (łącznie z zapłatą wszystkich zaległych należności).

Pozostałe dane, które gromadzimy np. w ramach bezpłatnego zalogowania się, usuwamy po 60-dniowym okresie braku aktywności, chyba że przepisy prawne stanowią inaczej.


11 POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Staramy się, aby udostępniane nam przez Państwa dane osobowe były bezpiecznie przechowywane oraz podejmujemy środki ostrożności mające na celu uchronienie Państwa danych osobowych przed ich utratą, niezgodnym z prawem wykorzystaniem lub wprowadzeniem zmian. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.


12 DOSTĘP DO SWOICH DANYCH ORAZ INNE PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W związku z przechowywaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

• Prawo dostępu do danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

• Prawo do sprostowania danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

• Prawo do usunięcia danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

• Prawo do przenoszenia danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

• Prawo do sprzeciwu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

• Prawa w związku ze zautomatyzowanymi procesami decyzyjnym i profilowaniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

• Prawo do cofnięcia zgody. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.

• Prawo do składania skarg w instytucjach nadzoru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.


13 ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania okazjonalnych zmian w niniejszej polityce prywatności. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć tutaj.


Wersja kwiecień 2018